Leustek - DA! Bažulovka - Da!

Bio na Sljemenu, pa sreli Milog rejsera.

Udaljenost 39.34 km
Visinska razlika 1399.4 m
Prosječna brzina 12.92 km/h
Najveća brzina 53.28 km/h
Vrijeme kretanja 3:02:47
Proteklo vrijeme 4:47:29
Potroš. kalorija 1952.3
Proc. pros. snaga 159.7 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.