Maximiziranje sa curama

Sa Jasminom i Martinom do špice.

Udaljenost 26.39 km
Visinska razlika 329.3 m
Prosječna brzina 15.41 km/h
Najveća brzina 47.88 km/h
Vrijeme kretanja 1:42:46
Proteklo vrijeme 3:19:55
Potroš. kalorija 992.7
Proc. pros. snaga 144.4 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.