Zagreb - Grad parkova

Sa Jasminom po Zagrebu.

Udaljenost 47.08 km
Visinska razlika 1445.5 m
Prosječna brzina 11.79 km/h
Najveća brzina 52.56 km/h
Vrijeme kretanja 3:59:36
Proteklo vrijeme 7:06:29
Potroš. kalorija 2238.4
Proc. pros. snaga 139.6 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.