Do Gorice na šunku i jaja

Sa bijelim Stylish single speedom u velikom stilu kruzam po prožvakanoj ruti.

Udaljenost 23.74 km
Visinska razlika 33.4 m
Prosječna brzina 26.13 km/h
Najveća brzina 42.05 km/h
Vrijeme kretanja 54:31
Proteklo vrijeme 9:55:48
Potroš. kalorija 424.4
Proc. pros. snaga 115.3 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla Giant Bowery Mashup 2011

Na ovoj ruti vozio sam Giant Bowery Mashup 2011.