Vožnjica Krvarić

Sa Jasminom i Martinom.

Udaljenost 25.33 km
Visinska razlika 1233.3 m
Prosječna brzina 9.22 km/h
Najveća brzina 45.36 km/h
Vrijeme kretanja 2:44:53
Proteklo vrijeme 4:57:13
Potroš. kalorija 1546.7
Proc. pros. snaga 140.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.