Dva kruga

Sa Jasminom

Udaljenost 16.76 km
Visinska razlika 416.4 m
Prosječna brzina 13.86 km/h
Najveća brzina 38.52 km/h
Vrijeme kretanja 1:12:33
Proteklo vrijeme 1:52:29
Potroš. kalorija 704.8
Proc. pros. snaga 145.2 W

Pogledaj rutu na Stravi.

Slika bicikla XMIPLAY IP-256SL

Na ovoj ruti vozio sam XMIPLAY IP-256SL 2014.